قطعات سنگ شکن هیدروکن

قطعات سنگ شکن هیدروکن

این دستگاه یک نوع ماسه ساز به حساب می آید و به عنوان یک سنگ شکن ثانویه در معادن به کار میرود . البته میتوان با تعویض نمودن سایزکانکیو و منتل اندازه بار ورودی و خروجی دستگاه هیدروکن را به راحتی تغییر داد و عمل خرد شدن سنگ به وسیله قسمت متحرک دستگاه که منتل نام دارد با حرکت به بخش ثابت دستگاه که کانکیو نام دارد حرکت کرده و فاصله بین آنها را کم و بسته میکند که در این حین باعث خرد شدن سنگ ها میشود.

 

قطعات سنگ شکن هیدروکنقطعات سنگ شکن هیدروکن

یکی از این خدماتی که در این مرکز فروش قطعات یدکی سنگ شکن پارت قطعات در تولید کننده های دستگاه سنگ شکن است که ارائه می شود. بدین صورت که در صورت خراب شدن یکی از قطعات دستگاه سنگ شکن، به صورت تکی و یا در تعداد مختلف، قطعات یدکی را به فروش می رسانند تا هم مشکل خرابی دستگاه سنگ شکن رفع شود و هم از این خدمات بهره مند شوند.

برای فروش قطعات یدکی سنگ شکن، نمایندگی و مراکز فروشی به صورت رسمی راه اندازی شده تا ضمن خرید راحت و دسترسی آسان به این قطعات یدکی، از اصل و با کیفیت بودن قطعات به فروش رفته مطمئن باشند. معمولاً محل فروش قطعات و لوازم جانبی و یدکی مختلف دستگاه سنگ شکن، توسط شرکت های تولید کننده نظارت می شود تا جنس اصل با کیفیت و قیمت اعلام شده از سوی تولید کننده ارائه شود.

قطعات یدکی هیدروکن
شماره قطعه نام قطعه شماره قطعه  نام قطعه
1 بوش کنگره ای 27 دنده پنیون
2 باتمشل 28 درپوش هوزینگ
3 بلبرینگ هوزینگ 29 داست کولار
4 اسپیسر هوزینگ 30 سینی کف گرد
5 اورینگ 31 ضربه گیر
6 آچار ناپ شل و باتمشل 32 صفحه پکینگ
7 بوش فولادی 33 شاسی
8 بوش چدنی پولی 34 شافت اصلی
9 بوش هیدروست 35 شافت هوزینگ
10 بوش اکستتریک 36 رینگ گرد گیر
11 بوش اسپایدر 37 کف گرد گرانویل
12 بوش فولادی پولی 38 کف گرد استیل
13 پولی دینام 39 کاسه نمد اسپایدر
14 پولی هوزینگ 40 کاپ اسپایدر
15 پالانی بزرگ 41 کانکیو
16 پالانی کوچک 42 غلاف سر شافت
17 پکینگ 43 منتیل
18 پوسته هوزینگ 44 گلدانی
19 تاپشل 45 گردگیر
20 تانک روغنکاری و جک 46 کفه هیدروست
21 پیج و مهره گلدانی 47 کف گرد عدسی
22 پیچ و مهره باتمشل 48 کف گرد تخت
23 پیچ و مهره کانکیو 49 هدسنتر
24 پیستون 50 نعلبکی بوش پولی
25 رینگ مهره شافت 51 مهره شافت
26 دنده کرانویل

 

بیشتر بخوانید: قطعات سنگ شکن ماسه ساز

 

اجزای سنگ شکن هیدروکن

 

اجزای سنگ شکن هیدروکن

 

شماره قطعه نام قطعه شماره قطعه نام قطعه
1 اسپایدر بلند 19 کف گرد استیل
2 تاپشل 20 کف گرد تخت
3 غلاف شفت 21 گلدانی
4 شفت اصلی 22 بوش پیستون
5 کانکیو 23 پیستون
6 مهره سرشفت 24 پلیت پیستون
7 منتل 25 رینگ کرانویل
8 هد سنتر 26 فیبر تخت کرانویل
9 پیچ اصلی 27 درپوش هوزینگ
10 فیدر گردگیر 28 بلبرینگ 7219
11 رینگ گردگیر 29 پوسته هوزینگ
12 داس کالر 30 شفت هوزینگ
13 بوش استیل 31 بلبرینگ 7219
14 بوش الکسنتریک 32 درپوش هوزینگ
15 بوش کنگره ای 33 فولی 46 سانت هوزینگ
16 دنده پینیوم 34 پوش فولی
17 دنده کرانول 35 نعلبکی آهنی پوش فولی
18 کف گرد عدسی 36 محافظ

 

قطعات سنگ شکن

آچار ناپ شل و باتمشل سنگ شکن هیدروکناسپیسر هوزینگ سنگ شکن هیدروکناورینگ سنگ شکن هیدروکنباتمشل سنگ شکن هیدروکنبلبرینگ هوزینگ سنگ شکن هیدروکنبوش اسپایدر سنگ شکن هیدروکنبوش اکستتریک سنگ شکن هیدروکنبوش چدنی پولی سنگ شکن هیدروکنبوش فولادی پولی سنگ شکن هیدروکنبوش فولادی سنگ شکن هیدروکنبوش هیدروست سنگ شکن هیدروکنپالانی بزرگ سنگ شکن هیدروکنپالانی کوچک سنگ شکن هیدروکنپکینگ سنگ شکن هیدروکنپوسته هوزینگ سنگ شکن هیدروکنپولی دینام سنگ شکن هیدروکنپولی هوزینگ سنگ شکن هیدروکنپیج و مهره گلدانی سنگ شکن هیدروکنپیچ و مهره باتمشل سنگ شکن هیدروکنپیچ و مهره کانکیو سنگ شکن هیدروکنپیستون سنگ شکن هیدروکنتاپشل سنگ شکن هیدروکنتانک روغنکاری و جک سنگ شکن هیدروکنداست کولار سنگ شکن هیدروکندرپوش هوزینگ سنگ شکن هیدروکندنده کرانویل سنگ شکن هیدروکنرینگ گرد گیر سنگ شکن هیدروکنرینگ مهره شافت سنگ شکن هیدروکنسینی کف گرد سنگ شکن هیدروکنشاسی سنگ شکن هیدروکنشافت اصلی سنگ شکن هیدروکنشافت هوزینگ سنگ شکن هیدروکنصفحه پکینگ سنگ شکن هیدروکنضربه گیر سنگ شکن هیدروکنغلاف سر شافت سنگ شکن هیدروکنکاپ اسپایدر سنگ شکن هیدروکنکاسه نمد اسپایدر سنگ شکن هیدروکنکانکیو سنگ شکن هیدروکنکف گرد استیل سنگ شکن هیدروکنکف گرد تخت سنگ شکن هیدروکنکف گرد عدسی سنگ شکن هیدروکنکف گرد گرانویل سنگ شکن هیدروکنکفه هیدروست سنگ شکن هیدروکنگردگیر سنگ شکن هیدروکنگلدانی سنگ شکن هیدروکنمنتیل سنگ شکن هیدروکنمهره شافت سنگ شکن هیدروکننعلبکی بوش پولی سنگ شکن هیدروکنهدسنتر سنگ شکن هیدروکن

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *